Om oss

OM

BARNEHAGEN VÅRI vår barnehage er glade fornøyde barn som får nok omsorg og oppmerksomhet et viktig mål.


Vi ønsker at barna skal være aktive og mye i bevegelse, og derfor er vi ute så mye så mulig. Vi bruker både lekeplassen vår, skogen og nærmiljøet.


Vi fokuserer på at barna skal lære å være sammen på en hensynsfull og god måte. Språk er viktig for å kunne delta i lek, uttrykke ønsker og behov og lære nye ting. Vi jobber derfor aktivt med innlæring av ord og begreper.

 

Barnehagen har mål knyttet opp mot fagområdene i rammeplanen på samme måte som de store barnehagene.